Menighetskonferanse for Centralkirken 14. mai

Menighetskonferanse for Centralkirken 14. mai

Velkommen til Menighetskonferanse (årsmøte) for Centralkirken tirsdag 14. mai kl. 18.00 og Konstituerende menighetskonferanse for Metodistkirken i Oslo torsdag 23. mai kl. 18.00. For ett år siden ble det på de tre menighetskonferansene gjort vedtak om at Grünerløkka menighet og Bjølsen menighet slår seg sammen med Centralkirken Oslo til en felles menighet fra 1. august 2024. Menighetenes medlemmer, eiendommer, eiendeler, økonomiske midler og forpliktelser overføres den nye menigheten fra 1. august 2024. På menighetskonferansene denne våren i de tre nåværende Oslo-menighetene skal vi i tillegg til de vanlige sakene som regnskap og rapporter også informeres om og behandle en rekke punkter i forbindelse med sammenslåingen til én menighet. En fusjonsplan som begrunner og beskriver fusjonen samt dens konsekvenser for medlemmer av menigheten skal vedtas. Vedtekter og godkjenning av nytt navn - Metodistkirken i Oslo - står også på dagsorden. De tre menighetenes virksomhet videreføres i den «nye» sammenslåtte menigheten med de samme medlemmene. Overføring av medlemmer ansees som en intern reorganisering innen Metodistkirken i Norge.Alle,...
Read More
Misjonsseminar

Misjonsseminar

Det skjer spennende ting i misjon- og bistandsfeltet, og Metodistkirkens Misjonsselskap inviterer alle interesserte til en inspirasjonsdag om misjon og bistand i 2024! Tid og sted: Lørdag 4. mai, kl. 12.00, i Metodistkirken i Oslo - Centralkirken. Denne dagen vil ha et variert innhold med faglig, sosialt og kulturelt påfyll, rettet mot frivillige i misjonsarbeidet og andre interesserte i feltet! Temaet er knyttet til nystartet arbeid mot kjønnsbasert vold i Metodistkirkene i Zimbabwe og Sierra Leone. På programmet: Webster Mbira, Program advisor i Chabadza (Metodistkirken i Zimbabwe), vil dele av erfaringer og fremtidige planer i prosjektene i Chimanimani. Safia Adbi Haase, sykepleier og samfunnsdebattant, vil delta og dele av sine personlige erfaringer med arbeid mot kjønnsbasert vold i Norge. Elisabeth Ng Langdal, daglig leder i Mental Health and Human Rights Info, vil i samtale med Helen Christie, klinisk psykolog gi et innblikk i arbeidet om hvordan støtte overlevere etter kjønnsbasert vold, i global og i norsk kontekst. Anne Ng Forster, Internasjonal leder, Bjørn Sivert Broback, bistandskonsulent, og Marianne...
Read More
Vellykket sanggudstjeneste

Vellykket sanggudstjeneste

Søndag 7. april var det sanggudstjeneste der korene Signatur, Retro og Apropos var med. Gudstjenesten ble ledet av Liv Berit Carlsen og flere musikere var involvert. Prekenen besto foruten alle sangene av at en fra hvert av korene hadde et kort innlegg. Det var mye god sang å høre, og det var god stemning, så dette var et opplegg som vi gjerne kan gjenta. Takk til alle som bidro til en god musikalsk opplevelse i rammen av en gudstjeneste. ...
Read More
Menighetstur september 24

Menighetstur september 24

Her kan du melde deg på menighetsturen til Tjøme! Helgen 13. - 15. september inviterer Metodistkirken i Oslo til menighetstur - til Scandic Hotel Havna på Tjøme. Menighetsturen skal bli en god start på en ny felles historie for Metodistkirken i Oslo. Noen få uker etter at den nye menigheten er etablert, ønsker vi å styrke fellesskapet ved å dra på helgetur sammen. Her kan vi bli bedre kjent og inspirere hverandre. Derfor innbyr vi til menighetstur for alle generasjoner - for enslige og par med og uten egne barn. Mye skal vi gjøre sammen, men det blir også valgmuligheter og forskjellige tilbud ut fra den enkeltes lyst, behov - og alder. Her er link til elektronisk påmeldingsskjema for menighetsturen: https://forms.gle/f9JtMa88P9kAv8Bv7 .  Dette er en elektronisk versjon av skjemaet som ligger i Gnisten, eller i kirken, og levere det på kontoret i kirken. Veldig fint med rask påmelding! ...
Read More
Metodistkirkens historie i Europa

Metodistkirkens historie i Europa

Har du lyst til å lære mer om Metodistkirkens historie i Europa? 2. og 3. april er det kurs i nettopp dette i regi av Metodistkirkens teologiske seminar. Å forstå historien hjelper oss til å forstå samtiden og hvor europeisk metodisme er i dag. Patrick Streiff er lærebokforfatter i emnet, og kjenner feltet svært godt både som kirkehistoriker og som tidligere biskop i Metodistkirken i Sentral- og Sør-Europa. Kurset er på engelsk. Det holdes på MF Vitenskapelig Høyskole på Majorstuen, og varer fra lunsj tirsdag til lunsj onsdag (se program under). Lunsjen er gratis, og derfor trenger vi din påmelding. Send mail til: hilde.m.movafagh@mf.no Velkommen skal du være! Would you like to learn more about Methodist history in Europe? 2nd and 3rd of April, we have a seminar on European Methodist History. Understanding history helps us to understand our own time and where European Methodism is heading. Patrick Streiff wrote the curriculum for the course, and know this field very well both as a...
Read More
Påsken i Metodistkirken i Oslo

Påsken i Metodistkirken i Oslo

Påskeverksted lørdag 16. marsBarne- og ungdomsrådet tjuvstarter påsken med et påskeverksted for barn og tweens i St. Olavsgate 28 på lørdag 16. mars kl. 11-14. Det vil bli mange ulike hobbyaktiviteter, og verkstedet avsluttes med felles påskelunsj for store og små kl. 13.30. Det koster 50kr per barn, og 30kr for voksne som blir med på lunsj. Alle er velkomne!Søndag 17. mars blir det generasjonsgudstjeneste kl. 11.00. Velkommen også til denne siste gudstjenesten i fastetiden! Påskespill på palmesøndag 24. marsAlle er invitert til det tradisjonsrike påskespillet, på palmesøndag kl. 11.00.Dette er et stemningsfullt enkelt drama hvor påskefortellingen leses fra ulike stemmer, og tonesatt ved sang og musikk.  Pasjonsgudstjeneste på langfredag, kl. 11.00Gudstjeneste ved Terje Nilsen. Kåre Øgreid spiller.   Påskegudstjeneste på påskedag, kl. 11.00Høytidsgudstjeneste ved Marianne Munz og Tove Odland. Sang og musikk ved Astrid Mauseth, Paseka Batshegi og André Storeng. Kirkekafé etter gudstjenesten. ...
Read More
Formiddagstreff om «Tyskerjentene – historiene vi ikke ble fortalt»

Formiddagstreff om «Tyskerjentene – historiene vi ikke ble fortalt»

"Tyskerjentene - historiene vi ikke ble fortalt» er temaet på formiddagstreffet i Metodistkirken i St. Olavs gate 28  i Oslo tirsdag 12. mars kl. 12.00. Dagens gjest er journalisten og forfatteren Helle Aarnes. Hun har skrevet boka med samme tittel som overskriften på hennes foredrag på formiddagstreffet. Dette er en rystende beretning om en mørk side av vår krigshistorie. De norske tyskerjentene var langt flere enn de fleste er klar over. Den offisielle norske krigshistorien forteller lite om vår behandling av disse kvinnene. De brøt ingen lov, men de valgte fiendens menn. Straffen var knallhard. Mange ble skamklippet av mobben. Langt flere ble utsatt for grove statlige overgrep - internering og fengsel - etter freden, internering og deportasjon. To generasjoner har mer eller mindre holdt munn om det som skjedde med flere tusen norske ungjenter i fredsrusen i 1945 og i årene etterpå. Formiddagstreffet – for pensjonister og andre voksne som er ledige på dagtid – samles til spennende, viktig og allsidig program annen...
Read More
Nils-Tore Andersen til formiddagstreffet

Nils-Tore Andersen til formiddagstreffet

«Små tanker om det store livet» er temaet for Nils-Tore Andersen som kåserer på formiddagstreffet i Metodistkirken i Oslo, i St. Olavs gate 28 tirsdag 27. februar.  Formiddagstreffet – for pensjonister og andre voksne som er ledige på dagtid – samles til spennende og allsidig program annen hver tirsdag fra klokka 12.00 til 14.00. Dette er et treffsted med servering av en hyggelig lunsj, prat rundt bordene, og et variert og mangfoldig program med vekt på kultur, tro og samfunnsengasjement.  Gjesten denne tirsdagen er kjent som predikant, kåsør og skribent - og som leder i ulike kirkelige sammenhenger. Nils-Tore Andersen har blant annet vært generalsekretær i Misjonsalliansen og den øverste valgte leder i Den norske kirke. Nils-Tore Andersen ...
Read More