Metodistkirken i Oslo er en livskraftig menighet med flere barnefamilier og ungdommer som en del av menighetsfellesskapet.
Metodistkirken holder til i St. Olavs gate 28, ved Tullinløkka i Oslo sentrum.

Vil du være med å videreutvikle et godt barne- og ungdomsmiljø i Metodistkirken?

Menigheten har i dag én barne- og ungdomsarbeider i 25 % stilling. I tillegg har en av kirkens tre prester ansvaret for konfirmantarbeidet. For å styrke arbeidet ønsker vi å ansette ytterligere en barne- og ungdomsarbeider, i 20 – 25 % stilling.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bidra til og videreutvikle menighetens barne- og ungdomsarbeid, som blant annet søndagsskole, tweens-klubb, kor og ungdoms- og generasjonsgudstjenester
 • Være med å forberede, lede og delta på kirkens ulike møteplasser for barn og unge
 • Skape nettverk og fellesskap for barn og unge
 • Utvikle unge som ledere
 • Drive informasjonsarbeid for barne- og ungdomsarbeidet

Ønskede egenskaper:

 • Trives med å arbeide med og for barn og unge
 • Evne til, og ønske om å dele krisen tro og trosliv
 • Kunne planlegge og jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evner å se den enkelte
 • Digital kompetanse
 • Erfaring fra liknende arbeid, som frivillig eller ansatt
 • Gjerne utdanning med relevans for arbeidet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr: 

 • Morsomme og varierte arbeidsoppgaver
 • Stor fleksibilitet i arbeidshverdagen
 • Gode muligheter for å få bred erfaring innenfor kirkelig tjeneste
 • Et varmt menighetsfellesskap med mange ressurser
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale

Ikke krav til medlemskap i Metodistkirken, men den som ansettes må forplikte seg på kirkens verdier og trosgrunnlag. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse. Tiltredelse august 2024.

Nærmere opplysninger kan fås av prest Marianne Munz, e-post: @.
Metodistkirken holder til i St. Olavs gate 28, ved Tullinløkka i Oslo sentrum.
Søknad med CV sendes til e-post: @.

Søknadsfrist: 14. juni 2024