Mandag 6. mai 2024

Kjære metodister i det Nordiske, Baltiske og Ukrainske biskopsområde
Nåde og fred være med dere!

Generalkonferansen i Metodistkirken samler omkring 800 delegater fra hele verden. De møtes for sammen å søke Guds vilje og vei for kirken. Det er meningen at konferansen skal være inspirerende, fremadrettet, sette retning og fremfor alt være preget av Guds Ånd. Og det var den!

Stemningen var helt annerledes enn den har vært i årtier. Her var ingen konflikter, ingen harde ord og ingen demonstrasjoner. Generalkonferansen var både villig og i stand til å ta vesentlige fremadrettede beslutninger og samarbeide om å finne felles løsninger.

Overraskende hurtig og med stor majoritet vedtok konferansen en plan for regionalisering, som endrer vår kirke fra å være en amerikansk kirke med avdelinger i ulike verdensdeler, til å bli en global kirke hvor alle deler av kirken fungerer på et likeverdig nivå. I fremtiden vil generalkonferansen i langt større grad være fokusert på felles globale anliggender, felles misjon, utdannelse, nødhjelp, økumenikk, teologi og sosial etiske spørsmål. Hver enkelt region får mulighet til å tilpasse kirkeordningen til deres unike situasjon og misjonale behov.

Det er likevel et forbehold, idet endringen skal til avstemning i alle årskonferanser, innen de blir gyldige. Resultatet får vi i november 2025.

Generalkonferansen har godkjent nye globale sosiale prinsipper som har blitt til etter omfattende globale konsultasjoner med flere tusen deltakere. De nye globale sosiale prinsipper er kortere, tydeligere og utformet på et tydelig bibelsk grunnlag. De vil være en solid veiledning og inspirasjon til å leve som kristne og som kirker i samfunnet. De sosiale prinsipper inneholder ikke lengre en setning som diskriminerer og fordømmer homoseksuelle.

Beslutningen om å gi mulighet for vielse av personer av samme kjønn, samt at homoseksuelle kan bli ordinerte og få lisens til pastoral tjeneste ble vedtatt med mer enn 90% majoritet. Det skjedde ikke minst fordi alle sentralkonferanser også ble gitt myndighet til å fastsette sine egne retningslinjer og rammer for vielse og ordinasjon, samt til å delegere den samme myndighet til sine årskonferanser.  Det vil vi kunne gjøre på sentralkonferansen i april 2025. Ingen av beslutningene trer i kraft før 3. mai 2025, et år etter generalkonferansens avslutning.

Beslutningene vil bli mottatt ulikt i landene og i menighetene i biskopsområdet. Metodister har studert bibelen og har kommet frem til ulike oppfattelser av den menneskelige seksualitet – noen vil oppleve generalkonferansens beslutninger som en befrielse de mottar med stor glede, mens andre vil synes beslutningene er vanskelige.

Vi vet alle sammen, at Jesus har lært oss å ta imot alle mennesker, uansett hvem eller hvordan de er, og å elske dem uten fordømmelse og begrensninger. I Metodistkirken ønsker vi alle mennesker velkommen. Uten unntakelse er vårt nattverdbord åpent, og vi ønsker at alle kan utfolde sitt kall, evner og gaver i våre menigheter. Slik har det alltid vært, denne generalkonferansen har kun gjort det enda tydeligere.

Vi har mye å be og snakke om ved årskonferansene i de kommende måneder. Vi har tid til å overveie hvordan beslutningene vil påvirke oss, og hvordan vi vil forholde oss til det i de enkelte land. Jeg vet vi vil kunne gjøre det på en god og respektfull måte hvor vi anerkjenner og gir plass til ulike oppfatninger.

Selv om det har skjedd store endringer ved denne generalkonferansen, forblir vår felles oppgave den samme; å dele vår tro og gjøre flere mennesker til Jesu etterfølgere, arbeide for rettferdighet, frihet, likhet og fred for alle, være kirke med barn og unge, utvikle og skape nye trosfellesskaper. Vi har nok å gjøre. Så la oss sammen komme i gang.

Må vår Herre Jesus Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og Helliga Ånds fellesskap være med oss.


Christian Alsted
biskop