Atle Søvik er professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo. Hans forskning retter seg særlig mot de klassiske spørsmål innenfor analytisk religionsfilosofi. Det dreier seg om temaer som Guds eksistens, Det ondes problem, Teologi og vitenskap osv.

Torsdag 25. januar er han gjest på KirkeForum i Metodistkirken i Oslo, St. Olavs gt. 28. Da vil hans tema være: «Hvordan diskutere mot et materialistisk verdensbilde?» Undertittel er «En spennende reise inn i filosofiens verden», og han berører områder som bevissthet, naturlover, Gud og mye annet.

Hjertelig velkommen til en spennende kveld i kirken. Samlingen starter kl. 19 og er slutt innen 21.