Velkommen til CentralForum den 3.november i Centralkirken!
 
Kveldens tema er Tro og tvil, og gjester er Bjørn Stærk og Asle Rossavik.
 
Der det finnes tro er aldri tvilen langt borte. Det er som to følgesvenner som kan sies å alltid høre sammen. I kirken understrekes betydningen av tro, men vi overser ikke tvilen av den grunn. En sunn tvil kan være skjerpende for troen. Om all tvil ble fornektet, ville vi fornekte en del av virkeligheten som vi alle er berørt av. For å snakke sant om livet må også tvilen tas på alvor.
 
Tvilen har en potensiell kraft i seg til å rive grunnen bort under troen. For noen kan en slik utvikling skje litt umerkelig over tid, mens for andre blir en troskrise en tøff eksistensiell opplevelse som ryster i livets grunnvoller. Kveldens gjester er to personer som har kjent på kroppen hva spenningen mellom tro og tvil kan bety. Begge har kjent på hva tro er og betyr, og begge opplevde på et tidspunkt at troen ble vanskelig å holde fast på. Begge har deretter kommet seg ut av troskrisen med en plattform å gå videre på, men resultatet er ulikt. Den ene går videre uten en kristen tro. Den andre går videre med en fornyet tro.
 
Bjørn Stærk vokste opp i en kristen familie, men valgte etterhvert å bli ateist. Han ønsket å bygge troen sin på rasjonelle argumenter, og fikk ikke det til. Men han tar med seg gode ideer fra kristendommen som er verdifulle for han. Dette har han også skrevet en bok om, med tittelen “Å sette verden i brann”.
Asle Rossavik er prest i Den norske kirke. Etter flere år som prest havnet han i en troskrise utløst av boken “Gud – en vrangforestilling” av Richard Dawkins, men også med et større bakteppe med opplevelse av Guds fravær over lengre tid. Dette førte til at han til slutt mistet troen. Likevel fant han veien tilbake til troen og tjenesten som prest, gjennom et møte med sentrerende bønn og kontemplativ retreat.
 
Vi ser frem til å høre Bjørn Stærk og Asle Rossavik sine fortellinger den 3.november – og alle er hjertelig velkomne til å være med.
 
CentralForum blir også strømmet direkte på youtube, for de som er interessert men har utfordringer med å komme seg til kirken fysisk. Link: https://www.youtube.com/watch?v=oqrV1rEfZ-I

 

Asle Rossavik
Bjørn Stærk