Velkommen til gudstjeneste på søndag 24.oktober i Centralkirken!

Denne søndagen blir det et gjensyn med menighetens tidligere prest, Maria Pedersen-Mong, som nå er prest i Ullern kirke. Vi gleder oss til å treffes igjen!

Gudstjenesten ledes av Ola Westad, og musikken denne søndagen blir ved Kåre Øgreid, Torjus Hoel Bjorå, Øyvind Bjorå, Herdis Marie Ruud Hansen og Maia Blomhoff Holm.

Det blir også dåp og medlemsopptakelse, i tillegg til søndagsskole og kirkekafé.

Bibeltekstene på søndag er fra Ordspråkene 6, 20-23, og prekenteksten er fra Johannesevangeliet, kapittel 12, 35-36.