Mange har allerede meldt seg på til menighetsturen til Jeløy helgen 1. – 3. september. Men nå nærmer påmeldingsfristen seg – 23. juni.

Metodistkirken på Grünerløkka, Metodistkirken på Bjølsen og Centralkirken inviterer til felles menighetstur til Frelsesarmeens kurssenter på Jeløy i Moss.

Du kan melde deg på elektronisk via denne linken:

 : https://forms.gle/srEJPiZxDELrwuhV6

Eller du kan fylle ut påmeldingsskjemaet som var vedlegg til Centralts april/mai-nummer – og som du også finner på bordene i Centralkirkens vestibyle. Du kan gjerne ta kontakt med  Torill Dahl Linnsund, Bjørn Neef eller Astrid Næss Kjølholdt i menighetsturkomiteen hvis du har spørsmål – og du kan levere påmeldingen til en av dem eller til Centralkirkens kontor.

Vi tror menighetsturen blir en god start på en ny felles historie for Metodistkirken i Oslo. På god vei mot en ny, felles metodistmenighet i Oslo ønsker vi å styrke fellesskapet ved å dra på tur sammen. Vi trenger å bli kjent med hverandre, og å bli inspirert. Derfor innbyr vi til menighetstur for alle generasjoner – for enslige og par, med og uten egne barn. Den bredt sammensatte menighetsturkomiteen legger mye arbeid i å skape en atmosfære og et attraktivt opplegg som kan oppleves som godt og meningsfylt for mennesker i ulike livsfaser og livssituasjoner. Mye skal vi gjøre sammen alle sammen, men det blir også valgmuligheter og forskjellige tilbud ut fra den enkeltes lyst, behov – og alder.

Velkommen til en helg med

Et stort, inkluderende, grensesprengende fellesskap
Lek og moro, kultur- og naturopplevelser
Inspirasjon og utfordring til tro og liv
Masse god sang og musikk, kultur og andre utslag av kreativitet
«Vi synge flerstemt»-seminar
Vandring med hvilepuls på kyststien
Vennskapsløp med fokus på misjon
“Smak av speiding”
Inspirerende gudstjenesteliv
Rekreasjon, avslapning og kos i solsteken
Morgenbad og ballspill (for de som liker sånt!)
Eget opplegg for barn og unge
og mye mer…