Velkommen til Misjonsgudstjeneste i Centralkirken søndag 21.november kl 11!

Det er menighetes lokalpredikant og tidligere misjonær i Angola, Thor Willy Ruud Hansen som er dagens predikant. Marianne Munz leder gudstjenesten, og sang og musikk blir ved Cecilia Tønnessen Tokheim, Herdis Marie Ruud Hansen, Maia Blomhoff Holm og Kåre Øgreid. Det blir søndagsskole og kirkekafé. Offeret på søndag går til vennskapsmenigheten vår i Liberia, Garjay Memorial United Methodist Church.

Leder i misjonsutvalget i menigheten, Bjørn Sivert Broback, vil vise bilder og gi en oppdatering på hvordan det går med menigheten i Garjay.

OBS: Grunnet sykdom blir strømmingen av gudstjenesten avlyst.Gudstjenesten går som planlagt i Centralkirken.