«Små tanker om det store livet» er temaet for Nils-Tore Andersen som kåserer på formiddagstreffet i Metodistkirken i Oslo, i St. Olavs gate 28 tirsdag 27. februar. 

Formiddagstreffet – for pensjonister og andre voksne som er ledige på dagtid – samles til spennende og allsidig program annen hver tirsdag fra klokka 12.00 til 14.00.

Dette er et treffsted med servering av en hyggelig lunsj, prat rundt bordene, og et variert og mangfoldig program med vekt på kultur, tro og samfunnsengasjement. 

Gjesten denne tirsdagen er kjent som predikant, kåsør og skribent – og som leder i ulike kirkelige sammenhenger. Nils-Tore Andersen har blant annet vært generalsekretær i Misjonsalliansen og den øverste valgte leder i Den norske kirke.

Nils-Tore Andersen