Smittesituasjonen har forverret seg drastisk og myndighetene har innført nye, strammere regler. Centralkirken har valgt å  legge oss på en forsiktig, ansvarlig linje, med flere begrensninger enn det vi formelt er pliktig å ha.
 
Heldigvis kan vi fortsatt feire gudstjeneste i kirken. Men juleverkstedet som skulle vært arrangert lørdag 11. desember, må avlyses fordi det blir for mange som oppholder seg tett sammen over tid.
 
Menighetsrådets arbeidsutvalg har i et ekstraordinært møte onsdag 8. desember hatt en grundig gjennomgang av utfordringer på bakgrunn av smittesituasjonen og de nye nasjonale tiltakene som regjeringen nå innfører.
 
Vi konstaterer at også i år blir kirkejula preget av munnbind, avstand og begrensninger. På offentlige arrangementer som gudstjenester, konserter og formiddagstreff, kan vi være inntil 200 personer med «faste tilviste sitteplasser». Men vi pålegges å sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. I det nye regelverket påpekes det at «på arrangement hvor alle sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet».
 
Vi vil som i tidligere faser av koronaepidemien ha koronaverter med tanke på navneregistrering av tilstedeværende, anvisning av stolplass og generell oppfordring til folk om ikke å mingle og stå for nær hverandre, blir overholdt.
 
Vi forutsetter selvsagt at det stramme smittevernregimet, med koronaverter, tildeling av stolplass og generell oppfordring til folk om ikke å mingle og stå for nær hverandre, blir overholdt.
Vi bruker munnbind, og vi oppfordrer folk til munnbindbruk ikke bare når de forflytter seg, men også i gudstjeneste og under andre arrangementer. 
 
Dette kan sies om arrangementene i nær fremtid:
De planlagte gudstjenester gjennomføres som planlagt, men med en del justeringer av innhold og rammer.
 
Det blir Lucia-spill i gudstjenesten 12. desember. Men vi kommer ikke til å ha lystenning i benkeradene. Det blir heller ikke kirkekaffe. Istedet blir det posesalg av lussekatter som folk kan ta med seg hjem – til inntekt for Vennskap i Liberia. Blomsterutdelingen til menighetens eldre går sin gang.
 
Torsdag 16. desember kl. 19.00 arrangeres det julekonsert med Signatur. Koret er foreløpig innstilt på at det blir konsert. Følg med på nettside og facebook for oppdatering.
 
Søndag 19. desember er det lagt opp til en gudstjeneste der «vi synger julen inn» med adHoc. Vi gjennomfører gudstjenesten, med det samme stramme smittevernregimet som på andre arrangementer i kirken. Det blir ingen kirkekafé denne søndagen, og heller ikke søndagsskole.
 
Julaften fredag 24. desember kl. 14.00 samles vi til julegudstjeneste.
 
Tirsdag 28. desember kl. 12.00 inviteres det til romjulstreffet med besøk av Edvard Hoem som skal fortelle «Mors og fars historie». Det meste av programmet foregår i kirkesalen. Kaffen etterpå dekkes på i begge foreningssalene.
 
Søndag 2. januar kl 11. Paktsgudstjeneste gjennomføres som planlagt.
 
Søndag 9. januar kl 15. Juletrefest. Vi satser på gjennomføring, men uten gang rundt juletreet.

Det hadde vært fint med strømming på Youtube av gudstjenester i denne perioden, men det er nå flere gudstjenester med utfordringer knyttet til personvern. Vi prioriterer julaften hvis strømming lar seg gjennomføre med tekniker tilgjengelig. 

Vi er forberedt på at det kan komme ytterligere innstramninger de neste dager og uker. Situasjonen endres fra dag til dag, så her må vi være åpne for endringer i opplegg og eventuelt avlysninger av arrangementer i kirken på kort varsel. Følg med på nettsiden oslocentral.no og Centralkirkens facebook-side for oppdatert informasjon.
 
Varm førjulshilsen
 
Jan Arild Holbek                          Ola Westad                         Marianne Munz
Leder i menighetsrådet               Prest                                    Prest
 
Fra julaften 2020