Til søndag er igjen alle som vil hjertelig velkommen til kirken.
Det er en gudstjeneste som ledes av Ragnhild Tvedt. Ola Westad taler.

Bibelteksten er Lukas 7,11-17, om Jesus som oppvekker enkens sønn i Nain.
Tema for prekenen er “Det smertefulle livet”.

Kåre Øgreid skal akkompagnere Sindre Tønnessen Tokheim og Øyvind Thormodsæter som synger.

Vi har annonsert nattverd, men vi avstår fra det denne gang. Men søndagsskole blir det. Og kirkekafé.