Tro - trivsel - tilhørighet

Forsiden>Våre barnebarns bibel
Tove Odland og Jorunn Wendel
Tove Odland og Jorunn Wendel

Våre barnebarns bibel

2017-03-02
Jorunn Wendel gjest på Formiddagstreffet

Dette var tema for Jorunn Wendels kåseri på Formiddagstreffet. Det handlet om bibeloversettelser, og hun stilte spørsmålet om vi trenger en ny oversettelse. Dette var et spørsmål som kom opp også da arbeidet med den nåværende oversettelsen fra 2011 ble innledet. Hun viste til at siden Bibelselskapet ble opprettet i 1816, har det kommet i snitt ca 3 oversettelser per hundreår. Det betyr at hver generasjon får sin oversettelse.

Nåværedne oversettelse ble egentlig påbegynt som en varsom revidering av 1978/1985 versjonen. Men ganske raskt oppdaget man at behovet for et grundigere arbedi var tilstede. Det er både språklige og tolkningsmessige forhold som spiller inn i en slik vurdering. Som vanlig ble mange teologer involvert, men også flere forfattere. Og oppnevnte referansegrupper kom med sine inntrykk etter som arbeidet skred fram.

Bibelen er den mest oversatte boken i hele verden. Og til enhver tid pågår oversettelsesarbeid med den et eller annet sted i verden.

Det er mange følelser knyttet til vante bibelord, og det er et forhold man må ta i betraktning ved ny oversettelse av bibelen. Bakgrunnen for kåseriets tittel har med dette å gjøre. Det var en av de eldre i menigheten i Fredrikstad som måtte forholde seg til bibelen i ny språkdrakt med følgende utsagn: «Jeg liker det ikke, men jeg må tenke at det er mine barnebarns bibel.» Og med det gav hun uttrykk for hva en ny bibeloversettelse handler om – at bibelen skal være tilgjengelig i et språk som dagens mennesker forstår.

Våre barnebarns bibel

 

Jorunn Wendel er en av Metodistkirkens pensjonerte prester, bosatt i Fredrikstad. Hun var i flere år medlem i Bibelselskapets styre og var med i arbeidet med den bibeloversettelsen vi har i dag.

Powered by Cornerstone