Søndag 7. april var det sanggudstjeneste der korene Signatur, Retro og Apropos var med. Gudstjenesten ble ledet av Liv Berit Carlsen og flere musikere var involvert. Prekenen besto foruten alle sangene av at en fra hvert av korene hadde et kort innlegg. Det var mye god sang å høre, og det var god stemning, så dette var et opplegg som vi gjerne kan gjenta. Takk til alle som bidro til en god musikalsk opplevelse i rammen av en gudstjeneste.