Har du lyst til å lære mer om Metodistkirkens historie i Europa?

2. og 3. april er det kurs i nettopp dette i regi av Metodistkirkens teologiske seminar. Å forstå historien hjelper oss til å forstå samtiden og hvor europeisk metodisme er i dag. Patrick Streiff er lærebokforfatter i emnet, og kjenner feltet svært godt både som kirkehistoriker og som tidligere biskop i Metodistkirken i Sentral- og Sør-Europa. Kurset er på engelsk. Det holdes på MF Vitenskapelig Høyskole på Majorstuen, og varer fra lunsj tirsdag til lunsj onsdag (se program under). Lunsjen er gratis, og derfor trenger vi din påmelding. Send mail til: ..@.">..@.

Velkommen skal du være!

Would you like to learn more about Methodist history in Europe?

2nd and 3rd of April, we have a seminar on European Methodist History. Understanding history helps us to understand our own time and where European Methodism is heading. Patrick Streiff wrote the curriculum for the course, and know this field very well both as a church-historian and as former bishop of the United Methodist Church in Central- and Southern Europe. The seminar is in English. We meet at MF Norwegian School of Theology, the seminar starts at lunchtime Tuesday and finishes at lunchtime Wednesday. (see program below) Lunch is free, which is why we need you to register. Send an e-mail to ..@.">..@..

Welcome!

Program:
Tuesday
12.00 Lunch
13.00 Lecture
14.30 Coffee-break
15.00 Lecture
16.30 End (those who want to can join for dinner)

Wednesday
9.30 Lecture
11.00 Break
11.30 Conversation – the next chapter – which Methodist History will the next generation learn?
12.30 Lunch