Følgende melding ble i går sendt ut til alle de 175 påmeldte til den felles menighetsturen til Jeløya:
Vi har en svært beklagelig melding: Menighetsturen vi skulle ha til Jeløy helgen 1. – 3. september 2023, er avlyst.
Det er selvfølgelig svært leit at vi ikke kan gjennomføre menighetsturen nå. Vi tenker på de 175 påmeldte, blant dem ikke mindre enn 45 barn og unge under 20 år, som har gledet seg – og som nå blir skuffet.
  Årsaken til avlysningen er at Frelsesarmeens hovedstyre har vedtatt at den tidligere folkehøgskolen på Jeløy skal bli mottak for ukrainske flyktninger, og at alle høstens bookinger derfor blir annullert.
Denne beskjeden fikk vi først i midten av juli. Gulsrud Booking, som vi har hatt avtale med om leie av Frelsesarmeens anlegg på Jeløy, er kommet i en kattepine, og Frelsesarmeen har satt oss som leietaker i en vanskelig situasjon.
Det jeg har fått skriftlig beskjed om nå er at vi i Gulsrud Booking får ansvaret for å finne et egnet sted for alle gruppene som må flyttes, og at Frelsesarmeen dekker mellomlegget innenfor rimelighetens grenser», skrev Are Aasmundrud i Gulsrud Booking til oss i midten av juli.
Bookingselskapet som særlig har erfaring med å skaffe egnede steder for kristne arrangementer, skjønte at vi måtte ha et sted/hotell der det lå til rette for et opplegg i tråd med det vi hadde planlagt på Jeløy. Vi har ønsket lokalisering ikke alt for langt fra Oslo, felleslokale til 175 mennesker, flere mindre rom til ulike aktiviteter for forskjellige aldersgrupper, idretts- og fritidsarenaer og gjerne nærliggende kirke.
De siste dager og uker er alle steiner snudd. Gulsrud Booking har jobbet intenst for å finne et godt alternativ for oss. De har blant annet vært i kontakt med et stort antall hoteller i Østlandsområdet. Men onsdag 2.august ble det endelig klart at dette ikke har lyktes. 
Frelsesarmeen satte oss uforskyldt i en umulig situasjon ved alt for sent å gi beskjed om kansellering av bestillingen – og så viste det seg altså å være umulig å finne alternativt sted for en stor menighetstur som skulle arrangeres noen få uker fram i tid.
Styringsgruppa for prosessen fram mot menighetssammenslåingen er menighetsturkomiteens oppdragsgiver. Og styringsgruppa er enig i at vi i denne situasjonen ikke har annet valg enn å avlyse årets menighetstur.
I tre kvart år har vi lagt planer og forberedt for det vi tror ville blitt en viktig helg i en spennende fase der vi ikke minst trenger å bli kjent med hverandre og inspirert – på vei mot å bli én menighet.
Så er det oppløftende og inspirerende å vite at vi er 175 mennesker som ville vært med på turen; det vitner om at mange gleder seg over det nye som skjer! 
Takk til medlemmer i komiteen, og andre, som har lagt mye arbeid inn i forberedelsene, og takk fordi det nå foreligger planer og et helhetlig opplegg som i hovedsak kan gjennomføres på et annet tidspunkt og et annet sted enn Jeløy – for eksempel neste høst.
 
Det er flere som har ideer til aktiviteter og samlinger som kan arrangeres den helgen da vi skulle ha vært på menighetstur. Det som så langt er klart at det blir gudstjeneste i St. Olavs gate 28 søndag 3. september, med Ola Westad som predikant og Steinar Hjerpseth som gudstjenesteleder. Det blir søndagsskole for barna, og fellesskap rundt kirkekaffen for alle i etterkant.
Centralkirkens barne- og ungdomsarbeider Helle Kristiansen, prest Marianne Munz med flere planlegger en helgetur for ungdommer (13+) til Risør den aktuelle helgen.
Informasjon kommer når mer er klart om andre initiativ for helgen 1. – 3. september,.
Håper på en god sommer i fortsettelsen! Og så sees vi på Samlingssøndagen 27. august – om ikke før.
 
Vennlig hilsen
Jan Arild Holbek
leder av menighetsturkomiteen