BILDETEKST: Irene Lohne Westad Og Audun Westad Med sitt tredje barn, Anne.
Foto: Karl Anders Ellingsen

Audun Westad kommer aldri til å glemme datoen 23. juni 2018.
Først og fremst fordi han og kona Irene morgenen den dagen fikk sitt tredje barn, Anne. Bare noen minutter etter at hun hadde kommet til verden foregikk ledervalget på Metodistkirkens årskonferanse i Arendal.

Der og da ble 31-åringen fra Centralkirken valgt til ny leder av hovedstyret for Metodistkirken i Norge, med klart flertall. Han fikk også fornyet tillit som den ene lekdelegaten fra Norge til Generalkonferansen i United Methodist Church – den viktige verdenskonferansen som skal holdes neste år.

– Hva ser du mest fram til å arbeide med som leder i hovedstyret?

– Det jeg ser frem til i dette vervet er å jobbe sammen med så mange engasjerte personer på så mange ulike arenaer i kirken vår. Jeg vil gjerne få takke for tilliten som Årskonferansen har vist meg. Det blir spennende å ta fatt på dette vervet. Jeg håper jeg fortsatt får tid til å fortsette litt i søndagsskolen her i Centralkirken, selv om jeg ikke har like mange helger ledig nå som før, svarer den ferske kirkelederen til Centralt.

Centralkirkens menighetsråd var blant de som foreslo Audun som ny hovedstyreleder. Og derfor: Gratulerer med valget!

– Hvorfor sa du ja til å stille til å være kandidat til et så krevende lederverv?

– Mest av alt fordi jeg tror jeg kan gjøre en god jobb i dette vervet, samtidig som det var mange ulike personer og menigheter som i forkant tok kontakt og ønsket jeg skulle stille. Det å vite at mange har tillit til en er god bagasje å ha med seg når en begynner arbeidet.

– Hva tror du blir mest krevende?

– Det som blir mest krevende er nok det som kommer etter den ekstraordinære Generalkonferansen i 2019. Da vil vi vite mer om hvordan vår fremtid som kirke ser ut. For kirkelandskapet i United Methodist Church vil se annerledes ut etter den Generalkonferansen, og vi må da se hvordan det påvirker oss her i Norge. Dette tror jeg blir krevende, men jeg tror også vi er godt stilt til å takle det: Vi har god tradisjon for samtale og dialog, og nettopp dette tror jeg kan bli vår styrke gjennom en slik prosess.

Audun Westad har sin unge alder til tross bred bakgrunn for de viktige nasjonale og internasjonale vervene han har påtatt seg. Han er statsviter med spesialisering innen ledelse, endring og omstilling. Han var menihetsrådsleder og leder i personalutvalget i Metodistkirken i Kristiansand, før han og familien flyttet til Oslo i romjulen 2009.

I Centralkirken har Audun og kona Irene vært svært viktige i ungdoms- og Unge Voksne-arbeidet. Audun har også vært menighetsrådsmedlem i Centralkirken, og altså søndagsskolelærer.

Fra 2010 til 2016 var Audun leder i Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund. Han har vært delegat til sentral- og generalkonferansen i The United Methodist Church siden 2012, og også vært leder for det nord-europeiske barne- og ungdomsrådet i vår nordiske og baltiske sentralkonferanse og medlem i flere komiteer på verdensplan i kirken vår.