Hedda vikar for Marianne

Hedda vikar for Marianne

Hedda vikar for Marianne Barne- og ungdomsarbeider Marianne Munz skal kommende år ha permisjon fra sin jobb som barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken, fordi hun til våren skal være på utveksling i Sør-Afrika i forbindelse med sine teologistudier ved Menighetsfakultetet (MF). I høst skal Marianne være praktikant ved avdelingen for kirke og samfunn i United Methodist Church i Washington DC. I Mariannes permisjon har vi vært så heldige at Hedda Hammer Myhre har sagt ja til å være vikar for deler av hennes stilling. Hun vil særlig konsentrere seg om å følge opp ungdomsmøtene på fredager, #påfyll. Hun blir også med på en del myldredager og ta ansvar for samtalegruppen for tidligere konfirmanter. Hedda vokste opp i Oslo og var som barn en aktiv del av Centralkirken. Som ungdom har hun mesteparten av tiden bodd i Brunlanes i Vestfold. Hedda Hammer Myhre har dette året studert musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, og til høsten begynner hun sine studier på Musikkhøyskolen. Hedda har i flere år dirigert...
Read More