Myndighetene har på bakgrunn av den kraftige smitteøkningen innført en rekke påbud, forbud og anbefalinger.
Byrådet i Oslo har i dag, fredag 6. november, innført det de kaller «sosial nedstengning av Oslo».
Ett av tiltakene som er innført er å forby alle innendørs arrangementer og stengning av alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, lekeland og lignende.

På denne bakgrunn har Centralkirkens ressursgruppe i coronasituasjonen besluttet å avlyse alle arrangement i kirken ut november måned fra dags dato.

Det betyr da selvsagt at søndagens planlagte gudstjeneste med markering av misjonsmessas 50 årsjubileum, med etterfølgende salg av lodd, kaker, syltetøy o.a. ikke blir gjennomført.

Misjonsmessa kommer i nær fremtid ut med informasjon om hvordan salg og trekning kan foregå.

Ressursgruppa kommer tilbake med oppdatering om videreføring av koronatiltak i menigheten etter hvert som myndighetene enten åpner opp for mer virksomhet eller strammer ytterligere til.

Vi står nå foran uker med minst mulig fysisk kontakt og tap av vårt vanlige fellesskap i menigheten. Men heldigvis opplever vi også i denne krevende tiden at vi er kirke, selv om vårt kirkehus er fysisk stengt og vi ikke kan møtes der.

La oss denne ekstraordinære tiden finne andre måter å ha fellesskap og vise omsorg: Ta en telefon, send en tekstmelding eller melding på facebook! Del hverdagslivet! Be en bønn!

Dette er en bønn for tiden vi er i:
“Vi ber for de som er syke og smittet, for de som kjenner på frykt, uro eller ensomhet, for helsearbeidere som tar vare på de smittede, og for familier som har mistet noen, for de som har mistet jobben eller er usikre for fremtiden. Vi ber også for myndighetene våre og de viktige instanser i samfunnsapparatet som skal lede oss og støtte oss gjennom krisen – og for alle som daglig påvirkes av de økonomiske konsekvensene av utbruddet.”

Varme hilsener fra
Jan Arild (Holbek) og Ola (Westad)
for Centralkirkens ressursgruppe