I pinsedagens gudstjeneste brukte vi et par bønner fra den verdensvide kirke, og de gjengis under her:

Kom, guddommelige kjærlighet
Etter dikt av Bianco da Siena, (ca1350-1399)

Kom, guddommelige kjærlighet,
med din glød.
Tenn min sjel, så den lyser.

La ilden brenne fritt,
til alt jordisk blir støv og aske.
La ditt skinnende lys
være foran meg, rundt meg,
og på stien jeg skal gå.

La nestekjærlighet være min ytterkappe,
og ydmykhet min innerste kledning.
Og om jeg ikke lykkes,
la meg få gråte over mine fall.

Guddommelige kjærlighet,
la min lengsel til deg være hele min lengsel.
Du er er over alt og over all forstand.
I deg er all nåde.
I deg er Den hellige ånd.

Kom, Helligånd, tenn mitt hjerte
Michael Hollings og Etta Gullick

Kom, Helligånd, tenn mitt hjerte.
Sett det i brann med din kjærlighet.
Brenn bort alt som dreier seg om meg,
Så jeg kan elske uselvisk.

Pust din livgivende Ånd inn i min sjel,
slik at jeg kan leve glad og fri
uten å bli innestengt av mitt eget selv.

La meg være klar til å gå
hvor du enn sender meg.

Kom som en mild bris og gi meg din fred,
så jeg kan være rolig
og kjenne underet i ditt nærvær,
og formidle det videre til andre.

La meg aldri stenge deg ute.
La meg aldri avgrense deg
til det som jeg makter.
Må du handle fritt i meg
og gjennom meg.

Forlat meg aldri, Herre og livgiver.