Velkommen til CentralForum i Centralkirken den 15.september kl 19.00-21.00.

Arrangementet strømmes også direkte på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MBwzdNugZYI

Kveldens tema er “Det trofaste samlivet” og gjest er Terje Hegertun.
Hegertun er professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole. Han tilhører Filadelfiakirken i Oslo, og har gjennom livet innehatt lederverv i pinsebevegelsen.
Nylig har han utgitt en omfattende bok med tittelen “Det trofaste samlivet”. I denne argumenterer han for at den trofaste kjærlighet er hovedpunktet i bibelsk samlivsforståelse. Knyttet opp mot dagens debatt i metodistkirken og andre frikirker om homofiles plass i kirken, peker Hegertun på at når den trofaste kjærligheten er tilstede, blir det ingen forskjell på heterofle og homofile. Ut fra dette inntar han det han kaller en mellomposisjon, som innebærer at når et par forplikter seg til hverandre, uvahengig av kjønn, bør de inkluderes i menighetsfellesskapet uten differensiering.
 
Denne gangen blir det ingen respondent. Vi vil gi Hegertun god tid til å utdype de bibelske rammer for spørsmålene rundt kjønn og seksualitet. Det inkluderer en inføring i den antikke tankegang som de bibelske skriftene ble til i og hva det egentlig er som avvises i noen sterke utsagn.
 

Velkommen!

Se videre beskrivelse av arrangementet i siste nummer av Centralt; https://www.oslocentral.no/centralt/