Dagens bønn

Gud, det vi trodde aldri ville skje med oss, har skjedd. Vi er rammet av ulykke, lidelse og død, og ingen vet hva de neste dagene vil bringe av tap og smerte.

Gud, vi ber deg for dem som er hardest rammet. Vær hos dem i deres sorg og fortvilelse, og gi dem livsmotet tilbake når alt virker mørkt og uten mening.

Gud, vi ber for dem som skal lede og hjelpe oss gjennom denne vanskelige tiden. Gi dem styrke og utholdenhet, og la alle gode krefter finne sammen i troen på at det nytter.

Gud, vi ber for din menighet i verden. Vis oss hva det vil si å være i dine hender nå som tvil og forvirring er i ferd med å overmanne oss helt.

Gud, vær oss alle nær i denne stund og fri oss fra motløshet og angst. 

Amen.

 

 

Bønn hentet fra “i tillit – bønnebok for medlemmer av menighetsråd og kirkelige fellesråd”