Kåre Øgreid avslutter serien med innspilling av julesalmer med “Deilig er jorden”.
Teksten kommer først, og så ligger linken under.

DEILIG ER JORDEN
T: B. S. Ingemann
M: Breslau 1842
O: Konrad H.I.R. Nielsen

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel.
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre riker på jorden
går vi til Paradis med sang.

Tider skal komme, tider skal henrulle.
Slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den først for markens hyrder.
Skjønt fra sjel til sjel til det lød:
Fred over jorden, menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

Og her er linken:
https://youtu.be/MyE6bJTZx1A