Vennskapsmenigheten vår i Liberia, Garjay Memorial Church, ligger i St. John River District. Dette er en del av kirken med et femtitalls menigheter. De gjennomfører leirer og distriktskonferanser på et stort og flott leirsted som heter Camphor Mission. På en distriktskonferanse kan det samles opp mot 1000 delegater.

Leirstedet har manglet en konferansesal for så mange mennesker. Centralkirken har bidratt med økonomisk støtte til å bygge en sal, og de er godt i gang med den. Her vises noen bilder fra byggeprosessen.