Den svært krevende koronasituasjonen og nye nasjonale smitteverntiltak gir nye krav og skaper nye utfordringer vi som kirke må forholde oss til.
Selv om det gis tillatelse til inntil 50 personer til stede på offentlige arrangement med fast sitteplasser, så må dette vurderes opp mot regjeringens nasjonale anbefaling om å avlyse eller utsette alle arrangementer som ikke gjelder sårbare grupper.

Centralkirkens ressursgruppe i koronasituasjonen har derfor besluttet å avlyse alle fysiske arrangementer i perioden fram til 16. januar.
I stedet for «vi synger jula inn»-gudstjeneste i kirken 19. desember, satser vi den dagen på en kortere gudstjeneste som blir strømmet og lagt ut på menighetens Youtube-kanal søndag klokka 11.00. Link til søndag 19.desember kl 11: https://youtu.be/hXVQ2I-m9Rk

Det samme ønsker vi å få til på julaften; da blir det dessverre ikke fysisk gudstjeneste i kirken, men klokka 14.00 strømmes julaften-gudstjenesten. Det kommer til å bli en god begynnelse på julekvelden – selv om vi bare «møtes» online! Link til julaften: https://youtu.be/8lVExLRX-vI

Heller ikke formiddagstreffene 28. desember og 11. januar, paktsgudstjenesten 2. januar, juletrefesten 9. januar og barne- og ungdomsarrangementene i perioden fram til midten av januar, kan arrangeres fysisk. Men følg med på facebook og nettside der det vil komme informasjon og innslag i tilknytning til årsskiftet og juletrefesten som vi satser på å få til digitalt på zoom.

Vi håper selvsagt at smittespredningen utvikler seg på en måte slik at vi i det nye året kan vende tilbake til et mer normalt menighetsliv, med gudstjenester og mange andre arrangementer for alle generasjoner.

Men heldigvis har vi gjennom de siste halvannet årene opplevd at vi er kirke, selv om vårt kirkehus i perioder har vært fysisk stengt slik at vi ikke kan møtes der. La oss i denne ekstraordinære tiden finne andre måter å ha fellesskap og vise omsorg: Ta en telefon, send en tekstmelding eller melding på facebook! Del hverdagslivet! Be en bønn!

Vi ønsker dere alle det beste og Guds velsignelse i en tid preget av usikkerhet, frustrasjon og fremtidsfrykt. I koronatiden har vi holdt fast i denne bønnen:

Vi ber for de som er syke og smittet, for de som kjenner på frykt, uro eller ensomhet, for helsearbeidere som tar vare på de smittede, og for familier som har mistet noen. Vi ber også for myndighetene våre og viktige instanser i samfunnsapparatet som skal lede oss og støtte oss gjennom krisen – og for alle som daglig påvirkes av de økonomiske konsekvensene av utbruddet. 

 

Sist, men ikke minst: Vi ønsker dere alle en velsignet jul – og et nytt, bedre år!

Jan Arild  Holbek              Marianne Munz og Ola Westad

                               menighetsrådsleder                    menighetens prester

Fra Luciagudstjenesten 12.desember. En stemningsfull gudstjeneste som viste seg å bli årets siste fysiske gudstjeneste i kirken vår. "Lucia kommer med bud om lyset. Lyset seirer over mørket. Lyset for oss er Kristus."