Vi søker barne- og ungdomsarbeider!

Vil du være med å videreutvikle et godt barne- og ungdomsmiljø i Centralkirken?

Centralkirken er en livskraftig menighet preget av tro, trivsel og tilhørighet. Mange barnefamilier og ungdommer er en del av menighetsfellesskapet og deltar i en rekke aktiviteter som er tilpasset aldersgruppene.

Menigheten har i dag én barne- og ungdomsarbeider i 25 % stilling. I tillegg har en av to prester i kirken ansvaret for konfirmantarbeidet. For å styrke arbeidet ønsker vi å ansette ytterligere en barne- og ungdomsarbeider, i 20 – 25 % stilling.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bidra til og videreutvikle menighetens barne- og ungdomsarbeid, som blant annet søndagsskole, tweens-klubb, kor og ungdoms- og generasjonsgudstjenester
 • Være med å forberede, lede og delta på kirkens ulike møteplasser for barn og unge
 • Skape nettverk og fellesskap for barn og unge
 • Utvikle unge som ledere
 • Drive informasjonsarbeid for barne- og ungdomsarbeidet
 • Samarbeide med den andre barne- og ungdomsarbeideren

Ønskede egenskaper:

 • Trives med å arbeide med og for barn og unge
 • Evne til og ønske om å dele kristen tro og trosliv
 • Kunne planlegge og jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evner å se den enkelte
 • Ha digital kompetanse
 • Erfaring fra liknende arbeid, som frivillig eller ansatt
 • Gjerne utdanning med relevans for arbeidet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Morsomme og varierte arbeidsoppgaver
 • Stor fleksibilitet i arbeidshverdagen
 • Gode muligheter for å få bred erfaring innenfor kirkelig tjeneste
 • Et varmt menighetsfellesskap med mange ressurser
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale

Det er ikke krav til medlemsskap eller tilhørighet til Metodistkirken, men den som ansettes må kunne forplikte seg på kirkens verdier og trosgrunnlag. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse. 

Tiltredelse snarest mulig.

Nærmere opplysninger kan fås av prest Marianne Munz, tlf. 952 89 692 eller e-post: @..

Centralkirken holder til i St. Olavs gate 28, ved Tullinløkka i Oslo sentrum.

Søknad med CV sendes til Personalutvalget i Centralkirken, @..

Arbeidshverdagen som barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken er spennende, variert og meningsfull!