Velkommen til generasjonsgudstjeneste søndag 4. september kl. 11.00!

Denne gudstjenesten er en felles gudstjeneste med metodistkirkene på Bjølsen og Grünerløkka, og vil bære preg av elementer fra alles gudstjenesteliv. Sunniva Eriksen Hustoft, medlem på Grünerløkka, vil lede gudstjenesten, prest i Centralkirken Marianne Munz vil preke og solidaritetsgruppa på Bjølsen organiserer bønnestasjoner til bønnevandring, hvor også nattverd inngår. BlesSing skal synge, og Kåre Øgreid spiller.

Etter gudstjenesten inviteres alle til et informasjonsmøte og samtale rundt prosessen med sammenslåing av våre tre menigheter – som skal bli Metodistkirken i Oslo. Det er arbeidsgruppa for innhold og strategi som vil lede møtet, informere om sitt foreløpige arbeid og invitere til videre samtale. Vi håper mange vil ha mulighet til å være med, og dele sine synspunkt og innspill for kirkens fremtid.

Samtidig vil det bli et hobbyverksted for barn i gamle menighetssal. Vi ønsker å legge til rette for at alle, også foreldre med mindre barn, kan delta på informasjonsmøtet – og derfor arrangeres verkstedet. Her kan barna boltre seg med ulike hobbyaktiviteter – og det vil også bli pølser til barna.

Vi ser frem til et spennende år med forberedelse av sammenslåingen – og håper at så mange som mulig vil være med på dette! Velkommen på søndag kl 11!

Glimt fra felles informasjonsmøte i mars. Foto: Paal Lunde.