De senere årene har det eksistert et felles metodistkor med sangere fra østlandsområdet, fra Porsgrunn i sørvest og Halden i sørøst. Koronatiden gjorde dette prosjektet vanskelig, men nå er koret i gang igjen. Følgende melding er sendt til menighetene i området vårt:

“Vi er et kor som møtes av og til  for øvelse i Drammen Metodistkirke. Der øver vi inn et variert repertoar av kristne sanger samtidig som vi har et godt sosialt miljø. Vi kaller oss Metodistkor.

Neste øvelse nå er i Drammen Metodistkirke lørdag 3. sept. kl 1100-1530. Både nåværende og nye medlemmer er velkommen.  Det er servering og pauser innlagt.

Vi skal synge på en Sang- og Musikksamling i Porsgrunn Metodistkirke  18. sept. kl. 1700.  Her vil også Skien Menighet være med.

Blir du med, meld da fra til en av oss to.  Vi kan gjerne sende noter, om du ønsker.

Sangerhilsen

Ole Geir Pedersen tlf. 90059091

Per Th. Kolle tlf.  95083610″