På søndag 1. mai samles alle metodistkirkene i Osloregionen til fellesgudstjeneste i Centralkirken. Dagens predikant er Thomas Jay Oord, en metodistteolog fra USA. Han er i Norge for å forelese på MF vitenskapelig høyskole om prosessteologi og relasjonsteologi. Dette er hans spesialfelt innen teologisk forskning, som handler om Guds betingelsesløse kjærlighet i relasjon til mennesker og menneskers frie vilje.

Hilde Marie Movafagh vil tolke Thomas sin preken fra engelsk til norsk. Ola Westad leder gudstjenesten, og Signatur skal synge. Musikken blir ved André Storeng. IMCO Tambourine Dancers skal også delta. Det blir søndagsskole for barna, og kirkekaffe for alle etter gudstjenesten. 

Thomas Jay Oord.
Signatur. Foto: Bjørn Harry Schønhaug.

 

På tirsdag 3.mai blir det en åpen fagdag med Thomas Jay Oord på MF vitenskapelig høyskole. Temaet her er open/relational theology. Fagdagen er fra kl 10-15 på MF. Den er rettet mot prester, diakoner og andre ansatte i metodistkirken, men åpen for alle interesserte. Arrangementet vil også strømmes på zoom. Se mer info i facebook-arrangementet: https://www.facebook.com/events/730098551352911