Søndag 22. oktober ble Global uke markert i Trefoldighetskirken. Dette årlige arrangementet ved ulike kirker i bydelen vår består av to deler. Først et opplegg som belyser moderne slaveri, som er tema for Global uke, ut fra forskjellige vinklinger. Denne gangen var det Norges Kristne Råd, Arbeidstilsynet og Frelsesarmeen som hadde innlegg.

Deretter fulgte en økumenisk gudstjeneste, ledet av Pål Kristian Balstad fra Trefoldighetskirken, Marianne Munz fra Metodistkirken og Erhard Hermansen fra Norges Kristne Råd. Sistnevnte var kveldens predikant.

Sangen og musikken var det Metodistkirken som sto for. Kåre Øgreid spilte og Signatur sang. Begge deler var nydelig og lød klangfullt og godt i det flotte kirkerommmet. Koret hadde valgt sanger som passet rommet meget bra.

Deltagende i gudstjenesten kom denne gang fra Trefoldighetskirken, Den norske kirke, Metodistkirken, Margaretakyrkan, Svenska kyrkan, St. Edmunds Church, Den anglikanske kirke, St. Olav domkirke, Den katolske kirke, Den latviske menighet i Oslo, Den finske menighet i Norge, Betel, Adventistkirken.