Søndag 23. mai er pinsedag, og det blir strømmet gudstjeneste fra Centralkirken. Det er Marianne Munz som taler. Ola Westad leder gudstjenesten. En gruppe på fire vil være forsangere: Ashley Lunde, Kari Løvang, Jan Magne Linnsund og Ola Westad. Kåre Øgreid spiller.

Sangene som synges finnes alle i Norsk salmebok:
Nr. 512 Kom, hellig ånd med skapermakt
Nr. 518 Grip du meg heilage ande
Nr. 521 Som vinden stryk om mine kinn

Link til gudstjenesten finnes her