Denne søndagen blir det også overført gudstjeneste fra Centralkirken.
Teksten for dagen er Johannes 10,30-35, og prekenens tema er «Kjærlighetsbudet og evangelisten Markus».
Astrid Næss Kjølholdt leder gudstjenesten, Bjørn og Julie Neef synger og Kåre Øgreid spiller.
Linken til gudstjenesten finnes her