Søndag 4. juli samles vi til gudstjeneste i kirken for første gang siden november i fjor. Nå tillater koronareglene i Oslo at det er mulig også for oss å møtes til gudstjeneste.

Vi kommer til å gjennomføre to gudstjenester i kirken i løpet av sommertiden. Den andre vil bli 8. august, og da er det vår nye prest, Marianne Munz, som legger opp gudstjenesten.

Mens kommende søndag er det Ola Westad som er ansvarlig. Teksten er Matteus 16,13-20, og prekenens tema er: “Du er Messias, den levende Guds Sønn.” Det blir sang ved Kari Løvang, og Kåre Øgreid spiller. Det blir også nattverd.

Vi følger smittevernreglene som kreves for å møtes i kirken. Det innebærer blant annet at vi fortsatt må skrive lister over tilstedeværende, at alle blir anvist plass og at det må være en meter mellom alle som ikke tilhører samme husstand. Vi avstår også fra kirkekaffe. Men det blir anledning til å kunne se de nye lokalene, også det med trygg avstand til hverandre.

Det er kanskje noen som ennå kvier seg for å samles i større grupper. Da blir det mulig å overvære gudstjenesten på nett. Link til gudstjenesten finnes her.