Velkommen til gudstjeneste på søndag kl 11!

Det er 3. søndag i fastetiden, vi skal tenne det grønne lyset i regnbuen – og bibelteksten denne søndagen handler om prøvelser, bønn og tillit. Ola Westad taler, og på grunn av sykdom er det noe endring i gudstjenesteledelse, så det blir Marianne Munz som leder. Herdis Marie Ruud Hansen synger, og Kåre Øgreid spiller. Det blir nattverd, og søndagsskole for barna. 

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe, og orienteringsmøte. Denne gangen inviterer vi til et felles menighetsmøte for de tre metodistmenighetene i Oslo. Alle som har en eller annen tilknytning til menigheten vår, eller metodistmenighetene på Bjølsen eller Grünerløkka, er velkomne. Temaet for møtet er samtalene rundt en kommende sammenslåing av menighetene våre i Oslo. Tre representanter fra menighetene vil innlede, og det vil bli tid til å samtale rundt bordene og på tvers av menighetene om den kommende menigheten. Hva slags kirke vil vi være? Hvordan kan vi utvikle en sterk VI-følelse på tvers av nåværende menighetsgrenser?

Dette er bare noen av mange spennende spørsmål som vi håper at så mange som mulig har lyst og anledning til å være med å diskutere i fellesskap på søndag – og videre i tiden som kommer. Velkommen!