Søndag 28. mars blir det gudstjeneste med utvidet tekstlesing og sang. Ikke solosang, men en gruppe synger noen av påskens sanger.

For de som ønsker å ha tekstene å følge med i og nynne til mens de synges, er det disse sangene som brukes:

Du som låg i natti seine (NoS nr 138b)
Jesus lever, graven brast (NoS nr 194)
Å salige stund uten like (NoS nr 199)

Sanggruppen består av Jan Magne Linnsund, Bjørn Neef og Ashley Lunde, og det er Kåre Øgreid som spiller.

Gudstjenesten ledes av Anne Ng Forster. Tekstlesere er Giulia Garofoli-Tjikkom og Ashley Lunde. Mens Jan Magne Linnsund deler en fortelling han har skrevet til påske.

Linken til gudstjenesten finnes her