Regjeringen har forsiktig startet på gjenåpningen av det norske samfunnet, og sikter mot trinnvise lettelser i de mange smitteverntiltakene.

Men den politiske ledelsen i hovedstaden har gjort det klart at «vi er langt unna gjenåpning i Oslo. Det viktigste nå er å få ned smittespredningen og få opp vaksineringen. Begge deler er grunnleggende forutsetninger for å kunne lette på tiltak», uttalte byrådsleder Raymond Johansen denne uka.

I denne situasjonen har Centralkirkens ressursgruppe i koronatiden konkludert med at «vi ser ikke for oss at det er mulig å samles i kirken til gudstjenester, formiddagstreff og andre sammenkomster for voksne i april og mai».

Håpet er at menighetens takkedag, søndag 13. juni, kan gjennomføres med folk til stede i kirken. Det er også håp om at vårens siste – og første! – formiddagstreff kan avholdes 1. juni og at vi kan møtes til menighetskonferanse (årsmøte) i kirken onsdag 9. juni.

Vi fortsetter med overføring av direkte gudstjenester fra Centralkirken på nettet søndag klokka 11.00, så lenge vi ikke kan samles i kirken. Det er bare de medvirkende som er til stede i kirken.

Tilgangen til disse gudstjenestene er enkel fra nettsiden Oslocentral.no eller Centralkirkens facebook-side, og gudstjenestene kan også sees i opptak i ettertid.

På grunn av koronasituasjonen og usikkerhet om konsekvenser for menighetslivet, kommer Centralt ut ekstra hyppig denne våren. Snart mottar dere utgaven som dekker perioden fra 1. mai til midten av juni. Sommer-nummeret kommer ut i midten av juni. 

For oppdatert informasjon anbefales nettsiden oslocentral.no.

Hilsen Ola Westad og Jan Arild Holbek