Hedda vikar for Marianne

Barne- og ungdomsarbeider Marianne Munz skal kommende år ha permisjon fra sin jobb som barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken, fordi hun til våren skal være på utveksling i Sør-Afrika i forbindelse med sine teologistudier ved Menighetsfakultetet (MF). I høst skal Marianne være praktikant ved avdelingen for kirke og samfunn i United Methodist Church i Washington DC.

I Mariannes permisjon har vi vært så heldige at Hedda Hammer Myhre har sagt ja til å være vikar for deler av hennes stilling. Hun vil særlig konsentrere seg om å følge opp ungdomsmøtene på fredager, #påfyll. Hun blir også med på en del myldredager og ta ansvar for samtalegruppen for tidligere konfirmanter.

Hedda vokste opp i Oslo og var som barn en aktiv del av Centralkirken. Som ungdom har hun mesteparten av tiden bodd i Brunlanes i Vestfold.

Hedda Hammer Myhre har dette året studert musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, og til høsten begynner hun sine studier på Musikkhøyskolen. Hedda har i flere år dirigert ungdomskor og vist at hun innehar stor musikalitet. Hun er selv en god sanger og synger i et par kor her i Oslo. Vi er takknemlige for at hun kan bruke noe tid blant våre unge og ser fram til å bli kjent med henne i menigheten.

Marianne Munz skal ha en studiepause denne høsten, før hun skal på utveksling til Sør-Afrika gjennom MF til våren. Fra september til desember skal Marianne være prakti- kant og jobbe sammen med en av de ansatte på kontoret til UMC Church and Society, som ligger på Capitol Hill i Washington DC. Kontoret jobber med relasjonen kirke og samfunn sammen med metodistkirker i hele verden, med et sterkt fokus på sosial rettferdighet, fred og forsoningsarbeid. Vi ønsker Marianne lykke til med et annerledes år og ser fram til at hun kommer tilbake i jobben neste høst.