Høsttakkefest 14. oktober

Søndag 14. oktober feirer vi høsttakkedag – og vi får besøk av den nye tilsynspresten vår.
På Årskonferansen i sommer ble Knut Refsdal formelt utnevnt til tilsynsmann for Østre distrikt i Metodistkirken i Norge.
 
– Jeg ser fram til å komme til Centralkirken, sier han til Centralt.
Knut Refsdal kommer fra jobben som generalsekretær i Norges kristne råd. Han vokste opp i Porsgrunn. I 1992 var han ferdig med prestestudiene, og de neste ti årene var han prest i Sarpsborg metodistkirke.
– Hvorfor tok du imot utfordringen til å bli tilsynsprest?
– Etter ni år i arbeid utenfor Metodistkirken har ønsket om å tjene min egen kirke vokst seg sterkere. Da forespørselen fra biskopen kom, var det ikke vanskelig å si ja.  Jeg gleder meg til å ta fatt på tilsynstjenesten, svarer Knut, og tilføyer:
– Jeg føler meg veldig hjemme i metodistisk teologi og tror at denne har noe viktig å bidra med i dagens samfunn. Vi har en egenart som vi kan bli flinkere til å få fram, noe som gjør oss litt annerledes enn andre kirker. Det handler blant annet om troen på menneskets vekst- og utviklingspotensial, det sosiale engasjementet og respekten for at mennesker er ulike og kan komme fram til forskjellige svar på viktige spørsmål. Dette er nok anliggender som jeg også vil målbære i forkynnelse.
 
Vi gleder oss til å stifte nærmere bekjentskap med Knut Refsdal også på prekestolen. Der har han stått noen ganger før, også i en kort periode som prestevikar for noen år siden. 
 
På høsttakkedagen blir det ellers sang ved adHoc og musikk ved Kåre Øgreid med band. Ola Westad leder gudstjenesten.  I forlengelsen av gudstjenesten blir det Kirketorg med informasjon og inspirasjon fra menighetsarbeidet. Og deretter kirkekaffe.