Velkommen til julegudstjeneste fra Centralkirken, direktesendt på youtube kl 14

Link til gudstjenesten: https://www.youtube.com/watch?v=8lVExLRX-vI

Gudstjenesten sendes direkte, og vil være tilgjengelig på youtube i 7 dager i etterkant.

Det er Marianne Munz som leder og Ola Westad preker. Kåre Øgreid og Cathrine Trygg spiller, Herdis Marie Ruud Hansen og Cecilia Tønnessen Tokheim synger.

Offeret på julaften går til Vennskapsmenigheten vår i Liberia, Garjay Memorial Church. Det kan gis på vipps nr 25117, merkes med «Vennskap Liberia» eller på menighetens bankkonto: 8200 01 71537 (Merk: Vennskap Liberia). 

Syng gjerne med på Deilig er jorden mot slutten av gudstjenesten!