Til høsten håper vi å få til et nytt konfirmantkull. Skal du, eller kjenner du noen som skal begynne i 9.klasse til høsten, og kunne tenke seg å konfirmere seg i Centralkirken, eller i en av de andre metodistkirkene i Oslo? 
 
Gjennom året med konfirmasjonsundervisning får du utforske viktige spørsmål sammen med de andre i gruppa. Undervisningen foregår på ulike måter, men samtale og praktiske oppgaver er et fokus. Målet med konfirmasjonstiden er å bli enda litt bedre kjent med Gud, med deg selv og med andre. Både du som tror eller tviler, du som ikke har tenkt så mye på det, og du som har gledet deg til konfirmasjon i lang tid er velkommen! 
 
I Centralkirken har vi ukentlige samlinger tirsdag ettermiddag, med middag i forkant. Det vil også være enkelte gudstjenester gjennom året hvor konfirmantene deltar. I oktober er det felles konfirmasjonsleir med de andre metodistkirkene i Norge, og det pleier å være et stort høydepunkt! Selve konfirmasjonsdagen blir i mai/juni 2023. 
 
Det er prest Marianne Munz som har ansvaret for konfirmantene. Ta gjerne kontakt med henne for mer informasjon, på mail: @ eller telefon 952 89 692.