Søndag 20. september blir det endelig konfirmasjonsgudstjeneste for konfirmantene som skulle hatt sin dag før sommeren. Den ble utsatt på grunn av Covid 19, men nå får de sin konfirmasjon.

Det skjer i en gudstjeneste ledet av Ola Westad, som også taler. Konfirmantene deltar, ledet av Ola Sørensen, som har vært deres lærer gjennom året. Signatur deltar, og Kåre Øgreid har med seg band.

Det blir naturlig nok en del mennesker til stede når fem familier skal feire konfirmasjon. For at alle skal få med seg gudstjenesten, enten de er i Centralkirken eller velger å være hjemme, blir den streamet. Det er nå lagt til rette for god lyd i overføringen, så det er fullt mulig å ha godt utbytte av å overvære gudstjenesten hjemme.

Årets konfirmanter er: Inger og Ragne Russnes, Dorothy Ampong, Maria Kolle Ramberg, Essi Etokebe og Teo Kårstad.
Jon-André Ingebretsen konfirmeres i Metodistkirken på Lillestrøm 11. oktober.

Linken til søndagens konfirmasjonsgudstjeneste er:
https://youtu.be/y5KhqlwgBOo