Centralkirkens menighetskonferanse (årsmøte) arrangeres onsdag 9. juni kl. 19.00. På grunn av korona-bestemmelsene i Oslo må menighetskonferansen arrangeres digitalt. Derfor gjennomføres konferansen i forenklet form med menighetsrådets medlemmer på den digitale plattformen Zoom. Det blir også mulig for alle andre å følge menighetskonferansen som observatør. Det blir lagt ut informasjon på Centralkirkens nettside oslocentral.no med link til å følge pastoratkonferansen som observatør.

På menighetskonferansen blir det behandling av rapporter, regnskap og valg.I tråd med menighetens ønske om å være en «grønn menighet», blir rapportheftets innhold lagt ut her på på Centralkirkens nettsted.

Rapporthefter til menighetskonferansen kan også fås fra kirkens kontor. Menighetskonferansen ledes av vår tilsynsprest, Knut Refsdal (bildet). 

Jan Arild Holbek
menighetsrådets leder