Lørdag 25. juni er det Pride-parade i Oslo, og det ble annonsert i gudstjenesten vår 19. juni at det er mulig å gå sammen med en gruppe fra kirken under banneret «Metodister på Pride». Dette er et initiativ som er tatt av personer i vår menighet, sammen med andre interesserte fra andre metodistmenigheter.  

Det har vært en debatt rundt Pride og hva man støtter ved å delta. Avisen Vårt Land hadde en god redegjørelse i sin leder 17. juni. Her påpekes det problematiske i at Oslo Pride arrangeres av organisasjonen Fri og dens lokallag i Oslo og Viken. Det pekes også på at Oslo Pride har utviklet seg mye siden oppstarten. Nå er det en folkefest som vi ser sporene av på hvert hjørne av byen. Vårt Lands leder skriver at Pride forstått som en feiring av mangfold og protest mot diskriminering ikke bør være kontroversielt, heller ikke for kristne. Men siden mange reagerer på tilknytningen til organisasjonen Fri, som har flere politisk kontroversielle standpunkt som kan være utfordrende å støtte, anbefaler avisen at Pride løsriver seg fra organisasjonen Fri. 

Centralkirken ønsker å være en trygg og åpen kirke for alle mennesker. Alle er velkommen, uavhengig av deres seksuelle orientering og kjønnsidentitet. Vi er markert som en «trygg kirke» i organisasjonen Skeivt kristent nettverk, og vi jobber aktivt for å gjøre det trygt å være LHBT+ i vårt fellesskap. Vi støtter også det intensjonsvedtaket som Metodistkirkens årskonferanse har gjort om å gå i retning av to likeverdige syn på menneskelige seksualitet i kirken. Våre delegater til årskonferansen har vært aktive i arbeidet for å legge til rette for at kirken skal kunne leve med to syn, og det vil de fortsette å være denne helgen når årskonferansen avholdes. 

På denne bakgrunn anser vi det som naturlig at også medlemmer i Centralkirken vil delta i Pride og ønsker velkommen det mangfoldet og feiringen av skeiv kjærlighet, som er festens grunnholdning. Dette er mulig å gjøre uten at man tas til inntekt for alt som markeres under paraden. Lørdag 25. juni vil metodister gå under fanen «Metodister på Pride», sammen med faner for Den norske kirke og Skeivt kristent nettverk. Paraden starter fra Grønland, oppmøte rundt kl 12.30. Se arrangement på facebook.

Kirken på Pride (Dnk) inviterer også til morgenbønn og Pridefrokost i Grønland kirke kl 10. Se arrangement på facebook.

Vi ønsker alle en god Pride!
Marianne Munz og Ola Westad