Det var Årskonferansen i slutten av november som ga Hovedstyret i oppdrag å formulere en slik beklagelse. Det forelå et forslag allerede da, men den endelige formulering ble overlatt Hovedstyret. Nå foreligger den og er som følger:

Metodistkirken i Norge innrømmer og beklager de fordømmende holdningene og handlingene som har påført LHBT+-personer krenkelser, skade og lidelse i stedet for verdighet. Dette er i strid med evangeliet om Guds ubetingede nåde og kjærlighet. Hvert menneske er skapt i Guds bilde og elsket av Gud.  

Med dette blir Metodistkirken den første av frikirkene i Norge til å komme med en beklagelse overfor en gruppe mennesker som har følt seg tilsidesatt i samfunnet.

Vårt kirkeblad, Brobyggeren, har intervjuet hovedstyrets leder Audun Westad i sakens anledning. Vi sakser fra Brobyggeren:

Det er med sorg vi erkjenner at vi som kirke har såret andre. Vi har ikke klart å tilby den tryggheten mennesker skal kunne forvente. Derfor er det nødvendig at vi som kirke nettopp tar et oppgjør med dette og ber oppriktig om unnskyldning og tilgivelse.

– Hva har fokuset vært for arbeidet med beklagelsen?

– Fokuset for Hovedstyret, etter oversendelsen kom fra Årskonferansen, har vært å fange de signalene Årskonferansen sendte om at det måtte være samlende og oppriktig. Jeg mener disse signalene er fanget godt opp i unnskyldning vi nå fremsetter på vegne av hele Metodistkirken i Norge.

– Hvordan håper du at den vil bli sett av de som leser den?

– Jeg håper den vil bli sett som ærlig og troverdig, for dette er noe Årskonferansen har sagt tydelig at vi som kirke trenger å gjøre. Jeg håper også at den sees inn i prosessen vi som kirke er i etter konsensussamtalen i 2019 som ledet frem til at vi søker en vei fremover for full inkludering av alle, og da selvsagt sagt også våre LHBT+ venner og medlemmer.
Jeg er stolt av Årskonferansen som tar et slikt oppgjør med sin egen historie og som da tør å si at vi som kirke ikke har opptrådt godt nok, og i noen tilfeller også opptrådt sårende, avslutter hovedstyrets leder Audun Westad.