Velkommen til misjonsgudstjeneste 4. februar, kl. 11!

Denne gudstjenesten har et spesielt fokus på misjonsarbeidet vi har gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap og Vennskap Liberia. Det er Juliet Young som er dagens predikant, og Johanne Michaelsen leder gudstjenesten. Juliet har et bredt engasjement i kirken, og sitter som styremedlem både i Misjonsrådet til Metodistkirkens Misjonsselskap, og i styret til Kirkens Nødhjelp.

AdHoc skal synge på gudstjenesten, og musikken blir ved Kåre Øgreid, André Storeng, Bjørn Løkling og Håkon Øgreid.

Det blir søndagsskole for barna og for tweens.

Offeret i gudstjenesten vil gå til Vennskap Liberia. Har du ikke mulighet til å delta på gudstjenesten, så kan du fortsatt gi en gave til misjonsarbeidet. Vipps til 25117, og merk med Liberia. Det er også mulig å gi en gave via nettbank til kirken. Takk for din gave!

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe, og her vil leder for Misjonsutvalget, Bjørn Sivet Broback, fortelle mer om historien til Vennskap Liberia. Det vil også bli informasjon om sammenslåingsprosessen fra prosjektledelsen.

Velkommen til alle!

Les mer om Vennskap Liberia og kirkens misjonsengasjement her på nettsiden, under fanen Misjon.