Det er tid for å melde seg til neste års konfirmantinnskriving. Det er sendt ut invitasjon til menighetsbarn i aktuell alder. Men konfirmantundervisningen er åpen for alle som vil, så her er hva den åpne invitasjonen sier:

Konfirmant i Centralkirken?

Kjære deg!

Dette brevet blir sendt til dere som er døpt i Centralkirken eller er med i vårt barne- og ungdomsarbeid, og er en orientering til dere alle. En trenger ikke å være medlem av Centralkirken for å konfirmeres der, og en må heller ikke være døpt.

Til høsten begynner forberedelsene til konfirmasjonen våren 2022. Konfirmasjonstiden er felles for de som er konfirmanter i Centralkirken, Bjølsen, Grünerløkka, Øståsen og Lillestrøm, mens menighetene kan ha sine egne konfirmasjonsdager. I konfirmasjonstiden inngår også en leir på høsten sammen med de andre som er konfirmanter i Metodistkirken i Norge. Prest i Centralkirken, Marianne Munz, leder undervisningen gjennom året.

Det å være konfirmant i Metodistkirken innebærer å være del av en mindre gruppe enn det ofte blir f.eks. i Den norske kirke. Dette gjør at du blir godt kjent med de andre i gruppen og med lederne, og at du selv får være med å påvirke undervisningen og opplegget for øvrig. Vi har en del emner som vi skal igjennom, men legger vekt på det konfirmantene er interessert i og gjerne vil jobbe med.

Hvordan konfirmasjonsdagen blir, er konfirmantene i stor grad med på å påvirke. Vi har lagt vekt på å fortelle menighet og gjester om noe av det vi har vært opptatt med i løpet av året. Gudstjenesten preges av at vi feirer konfirmantene, og blir en høytidelig gudstjeneste som samtidig preges av humor og de personene som deltar.

Tirsdag 8. juni kl. 17 inviterer vi til et informasjonsmøte i Centralkirken. Der er både du og dine foreldre/foresatte velkommen. Møtet er uforpliktende og åpent for alle som er interessert. Dere får høre litt om opplegget som brukes, og vi vil også snakke om dag for konfirmasjon.

Ta gjerne kontakt med prest Marianne Munz (952 89 692) om det er noe dere lurer på.

Vennlig hilsen,           
                                   Marianne Munz og Ola Westad       
                                         Prester i Centralkirken