På søndagens generasjonsgudstjeneste ble årets nye konfirmanter presentert. Det er fire av dem: Ima Etokebe, Jenny Ng Forster, Julie Neef og Konrad Thormodsæter. På bildet står de sammen med barne- og ungdomsarbeider Marianne Munz. Det er hun som presenterte dem i gudstjenesten, og det er hun som skal følge dem gjennom året som konfirmantansvarlig. Her har de akkurat fått utdelt bibel til bruk i konfirmasjonstiden.

I tillegg til fire ungdommer fra Centralkirken, er det også tre fra IMCO, International Methodist Church Oslo på Grünerløkka. Deres tre unge heter Joshua og Prosper Mati og Elijah Ainza Bernardo.

Konfirmantene samles på tirsdager i forbindelse med myldredag og middag. Neste års konfirmasjonsdag blir pinsedag, 23. mai.