Presteordinasjon og innvielse av Centralkirkens nye prest var høydepunkter på Årskonferansen for Metodistkirken i Norge helgen 18. – 20. juni.

I søndagens ordinasjonsgudstjeneste i Centralkirken i Bergen ble blant andre Kristin Odén Broback, med bakgrunn fra Centralkirken, ordinert til prest. Hun er ansatt prest i Metodistkirken i Tromsø.

Marianne Munz ble i Årskonferansens høytidssesjon lørdag innviet til såkalt prøvemedlem i Årskonferansen. Hun ble søndag utnevnt til ansettelse som prest i Centralkirken fra 1. august.

Marianne har hatt en begivenhetsrik langhelg. Fredag ble hun uteksaminert fra MF vitenskapelig høyskole og Metodistkirkens teologiske seminar, etter seks års studier.

På samlingssøndagen 22. august  hilser vi i Centralkirken vår nye prest, Marianne Munz, velkommen – samtidig som vi markerer avslutningen av hennes periode som barne- og ungdomsarbeider. Men Marianne er på plass i prekestolen allerede søndag 8. august – til en av sommerferiens fysiske gudstjenester i Centralkirken.

Vi ønsker til lykke, lykke til og Guds velsignelse over Kristins og Mariannes gode tjeneste i Metodistkirken!

I Årskonferanasens høytidssesjon lørdag ble Marianne Munz innviet til prøvemedlem i Metodistkirkens årskonferanse. Biskop Christian Alsted ledet høytidssesjonen. Silje Marie Halvorsen ble også innviet til prøvemedlem. Her sender Marianne menigheten ut i tjeneste som avslutning på kallsgudstjenesten.
På Årskonferansen ordinasjonsgudstjeneste søndag ble Kristin Odén Broback (t.v), Lisa Kristin Hanielsen og Tove Synnøve Tveit ordinert. Kristin og Tove Synnøve til prester, og Lisa Kristin til diakon.  I bakgrunnen tilsynsprestene Ingull Grefslie og Knut Refsdal og biskop Christian Alsted.