Det var menighetene i Skien og Porsgrunn som var vertskap for årskonferansen denne gang. Den var lagt til Skjærgården hotell i Langesund. Det blir tettpakkede og konsentrerte dager når vi starter fredag formiddag og skal være ferdig med alle forhandlinger lørdag ettermiddag. Det innebærer at det ikke er kveldsmøter slik vi var vant til for noen år siden. Til gjengjeld var de to gudstjenestene vi hadde både innholdsrike og oppbyggende.

Kallsgudstjenesten lørdag etter forhandlingene var i Langesund kirke. Beatrice Johansson, prest i Lillestrøm og Tistedal, hadde en flott kallspreken. Hun snakket om Jesus som kalte sine venner til å bli menneskefiskere, og måten Beatrice brukte det norske ordet hun har lært seg, dugnad, kommer til å bli husket av de som hørte henne. Selve ordet kjenner hun ikke fra sin bakgrunn i Kenya, men innholdet er derimot kjent.

Gudstjenesten ble innledet ved minneord, foretatt av Hilde Sanden-Bjønness. Det var Gerald Mustard av prestene som var døde siste år. Som representant for alle medlemmer døde forøvrig, ble Erling Gulliksen fra Fredrikstad trukket fram.

De to som ble takket ved å tre inn i pensjonistenes rekker, var diakon Solfrid Johansen og prest Charles Jourdan.

Søndag var det ordinsasjonsgudstjeneste i Metodistkirken i Porsgrunn. De ordinerte var Roy-Frode Løvland og Albert Andersen Gjøstøl. De er ansatt henholdsvis på Finnsnes og i Halden. Biskopens tale dreide seg om kjærligheten Gud deler med oss og som vi skal dele med hverandre. Han fikk med seg forsamlingen i en Beatles-strofe: «All you need is love», og menigheten var ikke vanskelig å be.

Skien/Porsgrunn skal roses for det de hadde ansvar for underveis. Ikke minst satte sangen og musikken sitt preg på gudstjenestene. Speidermusikken møtte gudstjenestedeltagerne med frisk musikk utenfor kirken. Felleskoret, under ledelse av Ole Geir Pedersen og med Per Th. Kolle ved pianoet, sang til manges glede både lørdag og søndag.

Det er Larvik menighet som inviterer til årskonferanse neste år. Da blir den en uke senere, 30. juni – 2. juli.

Delegater fra Centralkirken: Dagfinn Matre, Marianne Munz, Marianne Dahl Linnsund og Jan Arild Holbek
Årskonferansens ledelse: Hovedstyrets leder Audun Westad, tilsynsprest Knut Refsdal, biskop Christian Alsted og tilsynsprest Ingull Grefslie