På kallsgudstjenesten på Metodistkirkens årskonferanse i Arendal ble to av ungdommene i Centralkirken presentert som kandidater til ordinert tjeneste i Metodistkirken. Marianne Munz ble presentert som kandidat til ordinert tjeneste, og Kristin Odén Halvorsen som i fjor ble kandidat, ble nå opptatt som såkalt prøvemedlem i Årskonferansen. Kristin skal kommende år fullføre teologistudiet. På Års- konferansen ble hun utnevnt til en 25 prosent stilling som prest i Metodistkirken i Tromsø.

– Hvordan opplevde du kallsgudstjenesten og markeringen av at du har søkt om og fått prøvemedlemskap i Årskonferansen?

– STORT, MEN LITT RART

– Jeg opplevde det som stort å få lovt til å bli prøvemedlem. På kallsgudstjenesten syntes jeg det var litt rart å skulle være en av de få som skulle gå i presteskjorte og snipp blant alle prestene der, men selve markeringen av prøvemed- lemskapet var veldig n, svarer Kristin Odén Halvorsen.

– Hva innebærer det i praksis at du skal være deltidsansatt prest i Tromsø, og hvor mye får vi se til deg i Centralkirken og i Oslo i ti- den fremover?

– Jeg er utnevnt til en 25 prosent stilling i Tromsø, det vil si en uke i måneden. Jeg kommer til å fortsette å bo i Oslo slik at jeg kan fullføre studiet i løpet av et år. Det vil si at jeg skal jobbe litt fra Oslo samtidig som jeg også vil være omtrent en langhelg i Tromsø i måneden.

I sin presentasjon av Kristin Odén Halvorsen i kallsgudstjenesten på Årskonferansen pekte Ola Westad, som leder Rådet for den ordinerte tjeneste i Metodistkirken i Norge, på at Kristin først tok en bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring på Menighetsfakultetet. Deretter tok hun fatt på en master innen metodistisk presteutdanning.

RESPEKT FOR PRESTEYRKET

– Kristin uttrykker at hun har stor respekt for presteyrket og at det dermed tok litt tid før hun aksepterte sitt eget kall til å bli prest. Det har vært en forholdsvis langvarig prosess. Kristin er reflektert og tenkende, noe som har vært viktig i hennes prosess fram til i dag. Kristin har flere ganger erfart at Gud er med henne i hverdagen og gjør henne trygg på at hun ikke er alene. Dette styrker henne i hverdagen og i hennes prosess videre, sa Westad.

Kristin Odén Halvorsen er 24 år. Som prestedatter har hun måtte flytte litt, og som 9-åring flyttet hun fra Stavanger til Finnsnes. I 2014 kom hun til Oslo og Centralkirken.

Marianne Munz er også 24 år, og hun er født og oppvokst i Oslo

ET VENDEPUNKT

– Deltagelse på ungdomstur til Centralkirkens vennskapsmenighet i Liberia ble et vendepunkt for hennes opplevelse av kirkens relevans i verden og i menneskers liv. Ett år i Kamerun for Det Norske Misjonsselskap bekreftet det samme. Marianne har vært leder på mange leire gjennom MBU de senere årene, og de siste tre årene har hun vært barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken mens hun har studert teologi på MF. Gjennom praksis og erfaring har kallet til tjeneste blitt bekreftet, og hun opplever at hun er på riktig vei med det valget hun nå tar, sa Ola Westad i sin presentasjon av Marianne i kallsgudstjenesten.

Marianne Munz skal ha en studiepause denne høsten, før hun skal på utveksling til Sør-Afrika gjennom MF til våren. Fra september til desember skal Marianne være praktikant og jobbe sammen med en av de ansatte på kontoret til   Church and Society, som ligger på Capitol Hill i Washington DC. Kontoret jobber med relasjonen kirke og samfunn sammen med metodistkirker i hele verden, med et sterkt fokus på sosial rettferdighet, fred og forsoningsarbeid.