Påskespill på palmesøndag

Det tradisjonsrike påskespillet settes opp på palmesøndag. Her går vi gjennom påskefortellingen fra begynnelse til slutt, ved hjelp av tekstlesninger, sang og skuespill. Dette har vist seg å være en alvorspreget, men veldig fin, måte å innlede påskeuken på. Sist vi fikk sette opp påskespillet var i 2019, så nå gleder vi oss til å se det igjen. Velkommen til Centralkirken søndag 10. april kl 11!

Langfredag blir det pasjonsgudstjeneste kl 11.00 ved Ola Westad. Sang ved Kari Løvang, og Kåre Øgreid spiller.

1. påskedag: Vi feirer påskedag med gudstjeneste kl 11. Ola Westad taler, Tove Odland leder. Sang ved Ashley Lunde, og Kåre Øgreid spiller. Det blir nattverd og kirkekaffe. Velkommen!